Bergesen, norsk slekt som stammer fra gården Fister i Hjelmeland, der slektens eldste kjente mann, Haldor, var gårdbruker i 1670-årene. Hans sønnesønns sønnesønn, kjøpmann i Stavanger Berge Bergesen sr. (1800–74) var far til prost i Farsund Ole Bergesen (1832–99), hvis sønn var skipsreder Berge Sigval Nathanael Bergesen (1863–1956). Han var far til skipsrederne Ole Bergesen (1891–1955) og Sigval Bergesen d.y. (1893–1980). Sønner av den førstnevnte var skipsreder Berge Sigval Natanael Oles sønn Bergesen (1914–65), høyesterettsadvokat og stortingsmann Ole Bergesen (1916–65) og skipsreder Charles Racine Bergesen (1922–96). Sigval Bergesen d.y. var morfar til skipsrederne Morten Sigval Bergesen (født 1951) og Petter Christian Grüner Sundt (1945–2007), som drev familierederiet til 2003.