Ole Bergesen, født i Stavanger, norsk skipsreder; sønn av Sigval Nathanael B. Kompanjong i farens rederi fra 1918, eneinnehaver fra 1937, fra 1948 med sønnen Berge Sigval Natanael B. og fra 1953 med sønnen Charles Racine B.