Botswanas historie

Området som idag utgjør Botswana ble først bosatt av san-folkene og khoi-khoi-folkene. For rundt 2000 år siden kom bantu-talende grupper nordfra, disse introduserte jordbruk og flere typer husdyrhold. Rundt år 1000 i vår tidsregning så man de første statsdannelsene i området, og i de påfølgende hundreårene utviklet flere riker seg. Kulturene og rikene i dagens Botswana hadde mye til felles med de som samtidig blomstret i dagens Sør-Afrika og Zimbabwe. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel