Området som idag utgjør Botswana ble først bosatt av san-folkene og khoi-khoi-folkene. For rundt 2000 år siden kom bantu-talende grupper nordfra, disse introduserte jordbruk og flere typer husdyrhold.Rundt år 1000 i vår tidsregning så man de første statsdannelsene i området, og i de påfølgende hundreårene utviklet flere riker seg. Kulturene og rikene i dagens Botswana hadde mye til felles med de som samtidig blomstret i dagens Sør-Afrika og Zimbabwe.I årene fram mot europeernes ankomst var området preget av sterke militærriker og uro som følge av slavehandelen som strakte seg fra kysten og inn mot kontinentets indre. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel