Botswanas historie

San-folkene (basarwa) og khoi-khoi-folkene (bakgothu) er Botswanas urbefolkning. San-folket var i hovedsak et jeger- og samlerfolk, men drev også noe husdyrhold og fiske i elvene. Khoi-folket drev mer med kveg, men var også avhengig av jakt. Begge folkeslag levde i små og løselig organiserte grupper, uten tidlige statsdannelser. Det er fortsatt nærmere 50 000 basarwa i Botswana, men svært få lever på tradisjonelt vis i Kalahari-ørkenen, og deres livsstil er under sterkt press. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Maren Sæbø

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Botswanas samtidshistorie

Inneholder 4 artikler: