Baldwin Spencer, britisk-australsk biolog og etnograf, professor i biologi i Melbourne 1887–1919. Sammen med F. J. Gillen studerte han de australske folkegruppene omkring Alice Springs og utgav 1898 The Native Tribes of Central Australia. Stammene hadde en redskapskultur av eldre steinaldertype, og den presise beskrivelsen av deres samfunnssystem vakte stor interesse. Boken er et av antropologiens klassiske verker. Spencer utgav også Native Tribes of the Northern Territory of Australia (1914) og Wanderings in Wild Australia (2 bd., 1928).