Bólu-Hjálmar, islandsk forfatter, en av de største allmuedikterne på Island, trolig den som har levd i størst motgang og fattigdom. Bodde lenge på Bóla i Skagafjörður og blir alltid kalt Bólu-Hjálmar. Utenom det romantiske hovedstrømdraget i tiden skrev han naturalistiske dikt, beske satirer og klager, ut fra sitt eget tragiske liv. Han hadde store evner som ikke fikk komme til utfoldelse, var også betydelig som treskjærer. Tapet av kona inspirerte ham til inderlige og religiøse strofer. Bólu-Hjálmar satt igjen med 7 barn, ble lam i venstre hånd og førte en uopphørlig strid for å holde liv i seg og sine. Hans krasse dikt kan minne om den franske balladedikteren François Villon. Omdiktninger til norsk i Millom frendar (ved H. Hylen, 1944) og Islandske gullalderdikt (ved I. Orgland, 1976, biografi og bibliografi).