Ausvika, tettsted i Søgne kommune, Vest-Agder, på vestsiden av Torvefjorden sentralt i kommunen. Ausvika ligger inntil Fv. 204 som fører langs kysten mellom E 39 i Lunde og Mandal. Boligområde.