August Malmström, svensk maler, studerte i Düsseldorf 1857–58 og malte der sammen med Hans Gude Vikinger begraver sine døde. I Paris 1858–63, bl.a. som elev av Thomas Couture, malte der 1860–62 under inntrykk av Delacroix det veldige, ufullendte Bråvallaslaget. Stor popularitet vant hans romantiske Alvelek (1866) og hans barneskildringer. Han illustrerte bl.a. Frithiofs saga (1876 og 1888), Fänrik Ståls sägner (1883) og Asbjørnsen og Moes eventyr. 1867–94 professor ved akademiet i Stockholm, 1887–93 dets direktør.