Attalos 2, sønn av ovennevnte, etterfulgte sin bror Evmenes som konge 159–138; var også romernes forbundsfelle i kampen mot makedonerne. Lot oppføre en stoa på agora i Athen, rekonstruert av amerikanske arkeologer i 1950-årene.