Arne, mannsnavn, opprinnelig kortform til norrøne navn på Arn-; av ǫrn: 'ørn'. Varianter: Are, Ørn, Åne, Ådne. Navneleddet Arn-: aren, eller sideformen aren finnes som ledd i en lang rekke navn (Arnfinn, Arenbjørn, Toraren) og viser at ørnen var en høyaktet fugl; navnet skulle trolig gi bæreren fuglens fremste egenskaper og bidra til at han fikk hjelp av den (eller beskyttelse mot den). Navnedag 4. august.