Andor, mannsnavn, norrønt Arnþórr: Arntor. Første ledd av samme rot som norrønt ǫrn: 'ørn', annet ledd Tor. Navnedag 6. mars.