Arnold, mannsnavn, opprinnelig av gammeltysk Arnoald: 'han som har makt fra eller over ørnen'. Navnet er dannet av de samme røtter som norrønt ǫrn: 'ørn' og valdr, valde: 'høvding, styrer'. Sideformer Annvald og muligens Amball, Arnt og Arild. Navnedag 1. desember.