Arabiske legion, opprinnelig politistyrke (al-jaish al-arabi) opprettet av britene i protektoratet Transjordan i 1921. Under britisk ledelse og organisert etter britisk mønster utviklet den seg til den beste militære styrke i den arabiske verden, med en størrelse opp mot 20 000 mann. Legionen ble grunnlagt av oberstløytnant Frederick Gerard Peake; dens legendariske sjef (1939–56) var major (senere general) John Bagot Glubb, best kjent som Glubb pasja. Styrken deltok i den første arabisk-israelske krig (1948) og ble en del av grunnlaget for den nye nasjonale jordanske hær, da den ble etablert som følge av Jordans selvstendighet – og fra 1956 under jordanske offiserers kommando.