John Bagot Glubb, britisk offiser. Etter mangeårig arabisk tjeneste i Midtøsten ble han i 1939 sjef for den arabiske legion. Legionen deltok bl.a. i arabernes felttog mot Israel 1948. 1956 ble Glubb av Jordans konge avsatt fra sin stilling som sjef for legionen, som et ledd i arabernes aksjon mot fremmed innflytelse. Etter avsettelsen flyttet Glubb til Storbritannia. Har bl.a. skrevet Story of the Arab Legion (1948), A Soldier with the Arabs (1959), War in the Desert (1960), A Short History of the Arab Peoples (1969), Peace in the Holy Land (1971) og Soldiers of Fortune (1973).