Danmarks eldste fyr, beliggende på øya Anholt i Kattegat, 45 km nordøst for Djursland. Frederik 2. befalte oppføringen av det første vippefyret i 1560. Dagens fyr ble oppført i årene 1785-88. Høyden var 31,5 meter, men fyret ble i 1881 forhøyet til dagens 42 meter, 158 trappetrinn. Fyrtårnet bærer fortsatt Christian 7.s monogram og årstallet 1785. Under krigen mot England i 1807-14 ble øya besatt, og engelskmennene utvidet fyret med et festningsverk; Fort York.