Anguillulidae, rundormfamilie. Eldre navn på familien Tylenchidae. Anguillulidae er små rundormer og er som oftest parasitter i planter, noen også i insekter. Se nematoder og rundormer.