Andreas Samuelsen, færøysk politiker, sysselmann på Eysturoy 1910–41. Politisk sluttet han seg til det konservative Sambandspartiet, som han representerte i lagtinget i Tórshavn 1906–48. I 1948 dannet han det første landsstyre (lokalregjering) etter gjennomføringen av selvstyreloven og satt som lagmann (statsminister) til 1950. Han representerte i mange år Færøyene i riksdagen i København, hvor han gikk inn i Venstres gruppe.