Amu Djoleto, ghanesisk forfatter; mest kjent for sine romaner, som alle tar for seg sosiale spørsmål, bl.a. The Strange Man (1967), om livet før og etter Ghanas selvstendighet. Money Galore (1975) og Hurricane of Dust (1987) tar for seg korrupsjon og militærdiktaturets maktmisbruk. Han har også skrevet dikt og barnebøker.