Albrecht 7, gift 1524 med Anna av Brandenburg, søsterdatter av Christian 2 av Danmark. Sammen med lübeckerne tok han parti for Christian 2 i Grevefeiden og forsvarte København, men måtte kapitulere 1536 og forlot Danmark. Under Dackefeiden støttet han det svenske opprøret mot Gustav Vasa.