Nils Dacke, svensk bonde, ledet 1542–43 opprør i Småland mot Gustav Vasa (Dackefeiden). Smålandsbøndene var særskilt forbitret over Gustav Vasas kirkepolitikk og stramme økonomiske politikk; særlig var misnøyen stor fordi utførsel av okser ble forbudt. Dacke behersket en tid Småland og store deler av Östergötland, og innledet forhandlinger med tyske fyrster som var Gustav Vasas fiender. Opprøret ble slått ned etter harde kamper. Dacke falt under denne striden.