Abu Bakar Bashir, indonesisk religiøs leder av jemenittisk avstamning. Er allment ansett som den sørøstasiatiske ekstremistbevegelsen Jemaah Islamiyahs (JI) åndelige leder, noe han imidlertid selv benekter. Bashir var i landflyktighet i Malaysia 1985–99. Bashir ble 2003 stilt for retten, anklaget for å ha villet styrte Indonesias regjering ved undergravningsvirksomhet og opprette et islamsk kalifat. Andre anklagepunkter var planlegging av bombeattentater mot 38 kristne kirker julaften 2000, da 19 mennesker ble drept. Han er også mistenkt for medvirkning til terrorangrepet på Bali i oktober 2002, en aksjon som krevde 202 menneskeliv, men ble ikke tiltalt for dette på grunn av bevisets stilling. Dømt til fire års fengsel, men fikk etter anke straffen redusert til 18 måneder. Han ble løslatt i mars 2004, men ble med grunnlag i nytt bevismateriale igjen fengslet i oktober og anklaget for medvirkning til terrorangrepet på Bali 2002 og på Mariott Hotel i Jakarta i aug. 2003 hvor 13 mennesker mistet livet. Mars 2005 ble Bashir dømt til 30 måneders fengsel for å ha kjent til og unnlatt å stanse terrorangrepet på Bali. I forbindelse med Indonesias frigjøringsdag 17. august, fikk han straffen redusert med fire måneder og 15 dager. Han ble løslatt 14. juni 2006.