Myanmars samtidshistorie

Myanmars samtidshistorie regnes fra 1988, da demokratibevegelsens demonstrasjoner førte til at general Ne Win, som hadde styrt landet diktatorisk i nesten 30 år, trakk seg som de facto statsleder. Militærstyret som Ne Win hadde vært en del av ble reorganisert og en junta tok styringen. I 1989 endret landet, som tidligere ble kalt Burma, navn til Myanmar. Hele artikkelen