Myanmars samtidshistorie

Myanmars samtidshistorie regnes fra 1988, da demokratibevegelsens demonstrasjoner førte til at general Ne Win, som hadde styrt landet diktatorisk i nesten 30 år, trakk seg som partisjef for BSPP (Burma's Socialist Programme Party) og de facto statsleder. Militærstyret som Ne Win hadde vært en del av ble reorganisert og en junta som kalte seg Det statlige rådet for gjenopprettelse av lov og orden (SLORC) tok styringen.I 1989 endret landet, som tidligere ble kalt Burma, navn til Myanmar. Hele artikkelen