Myanmars historie kan sies å begynne da burmanere innvandret fra nord og grunnla hovedstaden Pagan (Bagan) i 849. Buddhisme og hinduisme ble dominerende religioner. På 1000-tallet ble landet samlet til ett rike. Mongoler erobret Pagan kortvarig i 1287 og landet ble oppløst i mindre kongedømmer. På 1500-tallet fikk mon-riket Pegu (Bago) i Nedre Burma kontroll over mesteparten av landet, og på 1700-tallet økte ava-riket i Øvre Burma sin makt.I 1852 tok briter kystprovinsene og det burmanske riket besto av Øvre Burma. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel