Irak har siden starten på 2000-tallet vært preget av arven etter det mangeårige styret til Baath-partiet og Saddam Hussein, og borgerkrigen som fulgte i kjølvannet av den USA-ledede invasjonen av landet i 2003.Invasjonen i 2003, Saddams fall og USAs langvarige okkupasjon av landet førte til store endringer både i Irak og regionen. USA oppløste den irakiske hæren, noe som bidro til at voldelige jihadistiske grupper fikk fotfeste i landet, blant dem al-Qaida. Hele artikkelen