Iraks samtidshistorie

Irak har siden starten på 2000-tallet vært preget av arven etter det mangeårige styret til Baath-partiet og Saddam Hussein, borgerkrigen som fulgte i kjølvannet av den USA-ledede invasjonen av landet i 2003 og herjingene til Den islamske stat (IS) mellom 2013 og 2018. Krigen i 2003 og Saddams fall førte til store endringer både i Irak og regionen, inklusive at jihadistiske islamske grupperinger fikk fotfeste i landet, blant dem al-Qaida. Hele artikkelen