Iraks historie

Det landområdet som i dag utgjør Irak var et kjerneområde under islams utbredelse fra 600-tallet. Fra 1534 var området en del av Det osmanske riket, fram til en statsdannelse som lignet på dagens Irak ble et britisk mandatområde etter første verdenskrig med Feisal som innsatt konge. Irak ble først en selvstendig stat i 1932, og fortsatte som kongedømme frem til Feisal 2 ble avsatt og drept i et kupp i 1958. Hele artikkelen