Litauens samtidshistorie

Litauens samtidshistorie er historien etter 1991. Litauen fikk tilbake sin uavhengighet i 1991, etter å ha vært en del av den Sovjetunion-styrte Østblokken i over femti år.Demokratiseringen av Sovjetunionen i siste halvdel av 1980-tallet –perestroika – ga litauerne mulighet for å organisere seg i uavhengighetsbevegelsen Sąjūdis, der Vytautas Landsbergis var en lederskikkelse. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jørn Holm-Hansen

OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 21 artikler: