Islands samtidshistorie er historien fra rundt 2000 og frem til i dag. Fra 1980-årene var Island et av verdens rikeste og mest utviklede land, men i 2008 kollapset landets bankvesen, noe som førte til sterk politisk uro. Landet undergikk en alvorlig økonomisk resesjon, der tre banker kollapset, som endte i 2011.Islands president fra 2016 er Guðni Thorlacius Jóhannesson. Hele artikkelen