Faktaboks

Guðni Jóhannesson

Guðni Thorlacius Jóhannesson

Fødd
26. juni 1968, Reykjavik, Island
Guðni Jóhannesson

Guðni Jóhannesson har vært Islands president siden 2016.

Av /Reuters/NTB Scanpix.

Guðni Jóhannesson er ein språkmektig historikar, professor ved Universitetet på Island og presidentIsland sidan 2016.

Bakgrunn

Guðni Thorlacius Jóhannesson er fødd i ReykjavíkIsland. Han var ferdig med Menntaskólinn (vidaregåande skule) i 1987 og tok ein bachelorgrad i historie og statsvitskap ved University of Warwick i Storbritannia i 1991. Han studerte tysk ved Universitetet i Bonn i 1991–1992 og russisk ved Háskóli Íslands (Universitetet på Island) i 1993–1994.

I 1997 tok han ein mastergrad i historie ved det same universitetet, og i 1998–1999 var han ved Universitetet i Oxford. Han gjorde ferdig doktorgraden i historie ved Queen Mary University i London i 1999–2003, med ei oppgåve om den såkalla Torskekrigen i 1958–1964.

I åra mellom 1988 og 1998 arbeidde Jóhannesson som reporter for RÚV, det statlege kringkastingsselskapet på Island, samtidig som han var student. Han var dessutan korrespondent for islandsk radio i 2000–2001.

Karriere

Akademisk og litterær karriere

Etter studietida vart Jóhannesson tilsett ved ulike utdanningsinstitusjonar, mellom anna Universitetet på Island, Høgskulen i Bifröst og Universitetet i London i 1996–2010. Han arbeidde som forskar ved Universitetet på Island i 2010–2012, og som universitetslektor og seinare professor ved universitetet i 2013–2016.

Jóhannesson er svært språkmektig, og han har omsett fleire av bøkene til Stephen King til islandsk. Han har dessutan sjølv skrive mange bøker og publikasjonar, mellom anna The Collapse. Iceland on the Edge of Bankruptcy and Chaos (2009), Gunnar Thoroddsen. Ævisaga (2010) og The History of Iceland (2013).

Politisk karriere

Jóhannesson hadde ikkje tidlegare politisk erfaring då han i 2016 blei vald til Islands 6. president med 39,1 prosent av røystene. Han tok over presidenttittelen etter Ólafur Ragnar Grímsson, som gjekk av etter 20 år. Jóhannesson er partipolitisk uavhengig.

På Island er det statsministeren som er den øvste politiske leiaren. Presidenten er statsoverhovudet, og alle lover må bli signerte av han, men elles har han berre ei seremoniell rolle.

Etter at Island blei råka av finanskrisa i 2008, fylgde år med fleire politiske skandalar og uro, der det mellom anna kom fram at islandske politikarar har hatt hemmelege selskap og kontoar i utlandet. Målet til Jóhannesson ved å stille til val var at han ville gjenreise tilliten til systemet.

Utmerkingar og anna engasjement

Jóhannesson var president i historieforeininga på Island frå 2011, og han fekk både storkorset av St. Olav Orden og den danske Elefantordenen i 2017 og den finske Serafimerordenen i 2018.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg