Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, islandsk politiker (sosialdemokrat). Hun har studert historie i Reykjavik og København og ble først medlem av Kvinnepartiet; medlem av Reykjavik bystyre 1982–88 og Alltinget 1991–94. Borgermester i Reykjavik 1994–2003, valgt fra en samleliste i opposisjon til de konservative. I 2005 ble hun partileder for den Sosialdemokratiske alliansen Forente Venstre (Samfýlkingin) og på ny medlem av Alltinget. Etter regjeringsomdannelsen 2007 gikk sosialdemokratene inn i regjering med de konservative, og hun ble utenriksminister i Island. Hun gikk av som utenriksminister 2009; hun ledet regjeringsforhandlingene i 2009, men gikk ikke selv inn i den nye regjeringen.