Steingrímur Hermannsson, islandsk politiker (Fremskrittspartiet); ingeniør. Sønn av Hermann Jónasson. Formann i Fremskrittspartiet 1979–91, medlem av Alltinget 1971–94. Justis-, kirke- og landbruksminister 1978–79, fiskeri- og samferdselsminister 1980–83. Statsminister i Island 1983–87, utenriksminister 1987–88. Igjen statsminister 1988–91. Sentralbanksjef i Islands nasjonalbank 1994–98.