'Irlands stridsmenn', det største politiske parti i Irland. Det oppstod 1927 under ledelse av De Valera og kom til makten første gang ved valgene 1932. Ved valgene 2007 fikk partiet 41,6 % av stemmene. Bertie Ahern var partileder fra 1994 og statsminister fra 1997; han gikk av 2008 og ble avløst av Brian Cowen. Cowens uheldige håndtering av den økonomiske krisen førte til at han måtte gå av som partileder og statsminister 2011. Ny partileder ble tidligere utenriksminister Michael Martin. Ved valgene 2011 fikk partiet svi for sin håndtering av krisen; det fikk bare 17,4 % av stemmene og gikk tilbake fra 71 til 20 mandater.