Alexandros Mavrokordatos var en av lederne i den greske frihetskampen. Kom hjem fra eksil 1821 og sluttet seg til den greske oppstanden. President i den første nasjonalforsamling og ledet utarbeidelsen av en forfatning, kort etter regjeringssjef, men kunne utøve liten makt; utenriksminister 1825. Han var sterkt britiskvennlig og stilte seg i opposisjon til den russiskorienterte president Kapodistrias (1827–31). Statsminister under kongedømmet 1833, 1841, 1844 og 1854–55.