Markos, gresk kommunist, geriljaleder, født i Lilleasia. Kom 1924 til Hellas, sluttet seg tidlig til kommunistene, flere ganger fengslet, bl.a. 1938–41. Flyktet 1941 til fjellene, hvor han var med og organiserte gerilja. Ledet styrkene som 1944 befridde Saloniki. Søkte 1946 igjen tilflukt i fjellene og fikk ledelsen over de kommunistiske geriljastyrkene. Julen 1947 utropt som sjef for «den provisoriske demokratiske regjering i Hellas». Avsatt 1949, visstnok fordi han anså opprøret for håpløst. Levde siden utenlands; rehabilitert 1957 og medlem av det landflyktige kommunistpartis politbyrå.