Korfu-affæren, gresk-italiensk konflikt 1923. Tre italienske medlemmer av en kommisjon som skulle medvirke ved reguleringen av den gresk-albanske grensen, ble myrdet på gresk territorium. Da Hellas ikke straks godtok Italias vidtgående erstatningskrav, bombarderte og besatte Italia 31. august øya Kerkyra (Korfu). Hellas' appell til Folkeforbundet var virkningsløs, noe som reduserte forbundets prestisje. I stedet måtte Hellas delvis gi etter for de italienske krav. I september ble okkupasjonen hevet.