Bosniakrigen var en krig som varte fra april 1992 til november 1995. Krigen dreide seg om kontroll over republikken Bosnia-Hercegovina, i kjølvannet av at den jugoslaviske staten gikk i oppløsning.Nasjonalistiske politikere fra det som siden 1943 hadde vært den bosniske delrepublikkens tre konstituerende folkeslag (muslimer, serbere og kroater) sloss med militære midler etter at den bosnisk-serbiske siden hadde startet en borgerkrig i 1992.Bosniakrigen var den største væpnede konflikten i Europa etter andre verdenskrig, og det regnes med rundt 100 000 drepte, hvorav 35–40 prosent sivile. Hele artikkelen