Bosnia-Hercegovinas samtidshistorie

Fagansvarlig

Jørn Holm-Hansen

OsloMet - Storbyuniversitetet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 16 artikler: