Serbias Demokratiske Parti er et sterkt konservativt og nasjonalistisk parti blant de bosniske serberne. Partiet var ledende under Bosnia-krigen og et tiår framover. Framtredende medlemmer var på 1990-tallet Radovan Karadžić og Biljana Plavšić. I 2006 mistet SDS regjeringsmakten i Republika Srpska til Milorad Dodiks SNSD. Siden har partiet forsøkt å moderere seg og har søkt sammen med andre partier som også er i opposisjon til SNSD. SDS er observatør i Det europeiske folkepartiet.