Sosiale medier

Sosiale medier er nettsider og apper som tilrettelegger for å skape og dele innhold, og å delta i sosiale nettverk. Facebook er det mest vanlige sosiale mediet, både i Norge og internasjonalt, men også Twitter, Instagram, YouTube og Snapchat er mye brukt. Sosiale medier har endret måten vi kommuniserer på, både i hverdagen og i jobbsammenheng. Sosiale medier brukes av privatpersoner til å kommunisere med andre brukere, men de brukes også til nyhetsformidling, markedsføring, politiske ytringer og offentlig informasjon. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Gunn Enli

Universitetet i Oslo

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 1 kategorier:

  1. Sosiale medier – tjenester

Inneholder 1 artikler: