Østsanger, fugleart i sangerfamilien. Den ligner løvsanger, men har bl.a. tydeligere overøyestripe og et lyst, diffust vingebånd. Sangen er kraftigere og mer variert enn løvsangerens (kan gi assosiasjoner til gjerdesmett). Hekker fra det sørøstlige Sverige til Sør-Sibir. Arten er påvist ca. 60 ganger i Norge siden 1971, hovedsakelig i trekktiden. På Østlandet er den også påtruffet som en sjelden og uregelmessig hekkefugl.