Løvsangere, fugleslekt i sangerfamilien. Omfatter omlag 55 arter av sangere. Bare én av dem, lappsangeren, finnes i Amerika (nordvestlige Alaska), ingen i Australia. De fleste tilhører det euroasiatiske området og er hos oss representert med 13 arter, hvorav fire er regelmessige hekkefugler: Løvsanger, gransanger, bøksanger, lappsanger. Østsanger er funnet hekkende et fåtall ganger. Av de øvrige artene er fuglekongesanger og særlig gulbrynsanger fåtallige, men nokså regelmessige høsttrekkgjester, mens de gjenværende seks artene opptrer mer tilfeldig. Alle bladsangerarter er relativt likt farget i grågrønt og gulhvitt, hann- og hunnfuglene er like.