Viersanger, fugleart i sangerfamilien. Den er litt større enn gransanger og ligner denne, men har kraftigere nebb og mer grågrønn fjærdrakt. Arten hekker i Sibir og er påtruffet ni ganger i Norge per 2003.