Interpunksjon, skilletegn

Interpunksjon betyr tegnsetting i en tekst eller bruk av skilletegn. Noen vanlige skilletegn på norsk er punktum (.), komma (,), semikolon (;), kolon (:), bindestrek (‐), tankestrek (–), utropstegn (!), spørsmålstegn (?), apostrof (’), skråstrek (/), understrek (_), anførselstegn (« » og flere), ellipse (…), asterisk (*), nummertegn (#), paragraftegn (§). Hele artikkelen