Grafem, minste enhet i et skriftsystem som har betydningsskillende funksjon, omtrent tilsvarende bokstav. Et grafem består av ett eller flere symboler som representerer et fonem. Varianter av et grafem kalles allografer.