Alif, første bokstav i det arabiske alfabet; egentlig en konsonant, en ustemt strupelyd (glottal stop). Da grekerne overtok det fønikiske alfabetet, hadde de ikke denne konsonanten. Derfor ble det vokalen alfa, som igjen ble vår a.