Stenogram, (av steno- og -gram), det stenografiske tegn eller skriftstykke.