Voltammetri, (av volt-, ampere- og -metri), fellesbetegnelse for en rekke elektrokjemiske analysemetoder hvor indikatorelektroden har en konstant overflate (i motsetning til polarografiske metoder hvor man benytter en dryppende kvikksølvelektrode). Elektrodematerialet er vanligvis grafitt eller et edelmetall. Overflaten er bare noen få kvadratmillimeter slik at polarisasjonen inntrer raskt.