Elektroanalyse er en elektrokjemisk analysemetode.