Isoelektrisk fokusering er i kjemi en metode for å utføre elektroforese.