Referanseelektrode er i analytisk kjemi en elektrode som holder et konstant potensial, uavhengig av de kjemiske reaksjonene som skjer i løsningen. Mest brukt er kalomelelektroden og sølv-sølvkloridelektroden.