Potensiostat er et apparat som brukes i analytisk kjemi til å holde potensialet i en indikatorelektrode konstant, uavhengig av de reaksjonene som skjer i løsningen.