Potensiometri, (av potens og -metri), måling av en indikatorelektrodes potensial i forhold til en referanseelektrode ved null strømgjennomgang. Konsentrasjonen av det ion som skal bestemmes, kan så beregnes ved hjelp av Nernsts ligning.