Catch, kanon for tre eller flere stemmer, teksten humoristisk, ofte med tvetydig og frivolt innhold. Særlig populær i England på 1600- og 1700-tallet.